Fasciatherapie

De fasciatherapie, een afzonderlijke specialisatie, is een jonge behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn-, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke als psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten. Beter bekend als het biopsychosociaal benaderingsmodel.

Wat is Fascia?

Fascia is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd. Het weefsel geeft informatie door aan de hersenen waardoor de hersenen het gedrag van de patiënt kunnen beïnvloeden. Het is een domein waar tot op heden nog veel onderzoeken naar gebeuren.

Wat zeker geweten is, is dat bindweefsel héél reactief en enorm gevoelig is!

Fascia speelt een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen.

Steunpilaar:

Zodra een beperkte of pijnlijke beweging wordt geïdentificeerd, dan is een specifiek punt in de fascia betrokken. Soms werkt de therapeut relatief ver weg van de pijnklachten maar door de manipulatie van de van de juiste fascia, kan beweging worden hersteld.

Wat wordt er beïnvloed door Fascia?

De graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Fascia wordt samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt.

Voor welke klachten kan je bij een Fasciatherapeut terecht?

Lokale, lichamelijke & algemene klachten waardoor je als persoon in het dagelijkse leven minder goed functioneert. Fasciatherapie is zeer werkzaam bij functionele syndromen.

Wat vaak voorkomt is dat mensen klachten ontwikkelen door problemen die vroeger zijn ontstaan. Vaak liggen de actuele klachten op een afstand van het vroegere (onopgeloste) probleem. Bv: Rugpijn ten gevolge van een eerdere blessure aan de kuit spier/achillespees.

Toepassingsgebieden
  • Rug- en nekklachten (acuut en chronisch)
  • Spier- en gewrichtspijnen (acuut en chronisch)
  • Chronische schouderklachten
  • Migraine, hoofd- en nekpijn
  • Constipatie, verteringsproblemen en buik pijn (bv. prikkelbare darm)
  • Klachten ten gevolge van systeem aandoeningen zoals CVS, fibromyalgie,…
Wat doet een fasciatherapeut?

Een Fasciatherapeut zoekt restricties van de fascia in relatie met de aanwezige klachten. De Fascia wordt gemanipuleerd waardoor zijn bewegelijkheid toeneemt en disfuncties worden hersteld. De therapeut werkt niet zozeer met een externe, manipulatieve kracht die correcties aanbrengt, maar hij past eerder technieken toe die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren. Deze dragen bij tot een volledig en duurzaam genezingsproces.

Elke verandering van diepe fascia kan spanningsveranderingen veroorzaken in een betrokken gebied resulterend in disfunctie en a-functionele bewegingspatronen.

Hoeveel sessies zijn nodig?

Het aantal sessies wordt uiteraard bepaald door de ernst van de klacht van de patiënt, alsook door de duur van de klacht. Het spreekt voor zich dat ernstige klachten die al lang aanslepen, vaak meer tijd vragen dan de meeste acute klachten.

Het resultaat is wel voelbaar na minstens 1 à 2 sessies.

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie fasciatherapie duurt 30 à 45 minuten.

ONLINE UW AFSPRAAK RESERVEREN? DAT KAN!