Fasciatherapie

Maak een afspraak voor fasciatherapie

Wat is fasciatherapie

De fasciatherapie, een afzonderlijke specialisatie, is een jonge behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn-, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke als psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten. Beter bekend als het biopsychosociaal benaderingsmodel.

Herkent u zich in volgende verklaring; “Ik heb al maanden( zelfs jaren) dezelfde klachten die op en af gaan, verschillende therapieen hebben kortstondige verbetering gegeven maar ik ben er in deze periode nooit volledig van verlost geraakt. Scan’s en andere onderzoeken geven aan dat er geen anatomisch probleem is in de regio waar ik mijn pijn ervaar. De dokter heeft gezegd dat ik hiermee zal moeten leren leven.”

Dit verhaal horen wij geregeld van patiënten. Vaak doet dit zich voor doordat er een oude restrictie(verlies van bewegelijkheid van de fascia) aanwezig is en blijft. In sommige situaties worden de klachten erger of onstaan er klachten in een andere regio doordat de restrictie van de fascia toeneemt. Dit kan zo jaren doorgaan tot er uiteindelijk anatomische problemen onstaan en dan zal de conventionele gezondheidszorg u plots wel kunnen “helpen”.

Wat is fascia

FASCIATHERAPIE

Fascia is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel.

 Tot 1980 werd het als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd. Het weefsel geeft informatie door aan de hersenen waardoor de hersenen het gedrag van de patiënt kunnen beïnvloeden. Het is een domein waar tot op heden nog veel onderzoeken naar gebeuren. Wat zeker geweten is, is dat bindweefsel héél reactief en enorm gevoelig is!

Fascia speelt een belangrijke rol speelt in het lichamelijk(zowel musculair ALSOOK visceraal,vasculair en hormonaal) en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen waardoor fascia reeds een zintuig genoemd word.

Fasciale manipulatie:

De technieken zijn aangeleerd volgens de methode van Stecco©. Het doel is de informatie (efferent) van je lichaam naar de hersenen veranderen/verbeteren

Zodra een beperkte of pijnlijke beweging wordt geïdentificeerd, dan is er vermoedelijk een specifiek punt in de fascia betrokken. Soms werkt de therapeut relatief ver weg van de pijnklachten maar door de manipulatie van de van de juiste fasciale connecties, kan de beweging verbeterd/hersteld worden.

 

 

Wat wordt er beïnvloed door Fascia?

De graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen, dit omdat fascia HET weefsel dat alles met elkaar verbind (indien noodzakelijk voor het goed functioneren van de verschillende processen in ons lichaam).

Meer informatie over fasciatherapie

Een Fasciatherapeut zoekt restricties van de fascia in relatie met de aanwezige klachten. De Fascia wordt gemanipuleerd waardoor zijn bewegelijkheid toeneemt en disfuncties worden hersteld. De therapeut werkt niet zozeer met een externe, manipulatieve kracht die correcties aanbrengt, maar hij past eerder technieken toe die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren. Deze dragen bij tot een volledig en duurzaam genezingsproces.

Elke verandering van diepe fascia kan spanningsveranderingen veroorzaken in een betrokken gebied resulterend in disfunctie en a-functionele bewegingspatronen.

Musculoskeletale Dysfuncties

relatie met het somatische/bewuste zenuwstelsel

Hierbij wordt er op de diepe fascia (het bindweefsel dat zich rond en tussen de spieren en spierbundels bevindt) gewerkt, met als doel de functie van de spierspoeltjes te verbeteren/herstellen

Mogelijke klachten;

·       Pijn aan de elleboog

·       Stijve nek

·       Stekende pijn in de knie

·       Blokkerende pijn in lage rug

·       Uitsralingspijn in been of arm

·       …

Relatie met het autonome/onbewuste zenuwstelsel 

Door te werken op zowel de interne-(rond en tussen al de ingewanden in buik,borst en hals) en de superfisciale-(onder de huid, hypoderm en retinacula) fascia trachten we de functie van het verstoorde systeem (organen,klieren en andere structuren die samenwerken) te verbeteren/herstellen.

Mogelijke klachten;

·       Zwelling/oedeem in arm of been(en)

·       Vaak ziek, allergieën, zwakke immuniteit

·       Cyste, goedaardig gezwel, littekenweefsel

·       Diabetes 1 en 2, cholesterol problemen

·       Koude handen/voeten, weer’s afhankelijke klachten

·       Eczeem,huidonsteking, droge huid

·       Concentratie stoornis, angst, hallucinaties

·       …

Lokale, lichamelijke & algemene klachten waardoor je als persoon in het dagelijkse leven minder goed functioneert. Fasciatherapie is zeer werkzaam bij functionele syndromen, zowel acuut als chronisch.

Wat vaak voorkomt is dat mensen klachten ontwikkelen door problemen die vroeger zijn ontstaan. Vaak liggen de actuele klachten op een afstand van het vroegere (onopgeloste) probleem. Bv: Rugpijn ten gevolge van een eerdere blessure aan de kuit spier/achillespees.

Het aantal sessies wordt uiteraard bepaald door de ernst van de klacht van de patiënt, alsook door de duur van de klacht. Het spreekt voor zich dat ernstige klachten die al lang aanslepen, vaak meer tijd vragen dan de meeste acute klachten.

Het resultaat is wel voelbaar na minstens 1 à 2 sessies.

Een sessie fasciatherapie duurt 30 tot 60 minuten. 

Intakegesprek is altijd 60min.

Maak een afspraak

Hoe anderen fasciatherapie ervaarden

Fascia vormt het grootste systeem in het lichaam aangezien het een systeem is dat alle andere systemen raakt.

Waar kan je onze praktijk vinden?

02.

Our Address

Groenendaallaan 103, Merksem

01.

Telefoonnummer

+03 666 71 41

03.