Fasciatherapie

Maak een afspraak voor manuele therapie

Wat is manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van klachten en de behandeling zelf. Wij, als manueel therapeut beschouwen het lichaam als één geheel en leggen verbanden tussen verschillende delen en stelsels van het bewegingsapparaat. Manuele therapie maakt gebruik van praktische technieken (inclusief maar niet beperkt tot manipulatie of mobilisatie) om bindweefsel, organen en gewrichten te diagnosticeren en te behandelen.

Tijdens een behandeling worden de gewrichten op een rustige en pijnvrije manier bewogen binnen de normale bewegingsgrenzen van het gewricht (mobilisatie). Hierdoor neemt de pijn af en verbetert de beweging van de gewrichten. Vaak is een tractie of compressie tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms wordt de behandeling aangevuld met een thrust manipulatie (hoge snelheid, kleine amplitude) die gepaard gaat met een hoorbaar ‘knappend’of ‘krakend’ geluid, maar dat is geen absolute vereiste.

WAT HOUDT MANUELE THERAPIE IN?

manuele therapie

stabilisatietraining
bewegingsadvies, rug- en nekscholing
triggerpuntbehandeling
mobiliserende technieken tijdens bewegingen
stretching-technieken
coördinatieoefeningen
zachte manipulaties van de gewrichten
oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel
stretching-technieken
medische oefentherapie en trainingstherapie

Waarom manuele therapie?:

Met manuele therapie worden stroeve gewrichten, geblokkeerde zenuwen en gespannen spieren losgemaakt . Aan constante zeurende pijn wordt een eind gemaakt!

De therapie kan:
Pijn verminderen
Bewegingsbereik vergroten
Normale orgaanfunctie ondersteunen
Myofasciale beperkingen verminderen
Spierlengte verbeteren
Afname van zwelling of ontsteking verwezenlijken
Beweging vergemakkelijken om functie te verbeteren

Meer informatie over fasciatherapie

Elke behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek (anamnese) en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor achterhalen wij of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kunnen wij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van uw klachten opsporen.

De oorzaak en de tijdslijn van uw letsel of disfunctie staan centraal in het onderzoek. Daarmee willen wij oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling u functionele hinder te evalueren. De behandeling is in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van uw normale activiteiten en op uw algemene gezondheid.

Afhankelijk van de bevindingen wij als manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zullen we nagaan of uw lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Eventuele ergonomische oorzaken van uw klachten en functionele hinder worden door ons onder de loep genomen.

De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van uw beklemmingen en uw eventuele gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel kunnen wij in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,…) noodzakelijk achten. Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

Intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij ons terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma. Wij zien hier als manueel therapeut ideaal geplaatst voor. Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoeken wij naar de oorzaak in uw lichaam en bieden wij een behandeling op maat.

Maak een afspraak

Hoe anderen manuele therapie ervaarden

Elke pijn heeft zijn oorzaak
Elke aandoening heeft zijn verloop
Elke patiënt heeft zijn verhaal

Waar kan je onze praktijk vinden?

02.

Our Address

Groenendaallaan 103, Merksem

01.

Telefoonnummer

+03 666 71 41

03.